Opłaty notarialne


Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty i przekazuje je na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa


W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.