Kancelaria notarialna

Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski

notariusze spółka partnerska

Kancelaria prowadzona jest przez Notariuszy Krzysztofa Kopczyńskiego, Macieja Groskrejc i Pawła Paliszewskiego. Nasze biuro mieści się w Warszawie w budynku Spektrum Tower przy ulicy Twardej nr 18.

Więcej o kancelarii

Czynności notarialne

 • Akty notarialne
 • Akty poświadczenia dziedziczenia
 • Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Poświadczenia
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośnikach danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • Sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze spółka partnerska

Spektrum Tower

ul. Twarda 18 (12 piętro)

00-105 Warszawa

Godziny urzędowania

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
 

+ 48 22 291 85 51

+ 48 22 291 51 24

 

Zobacz szczegółowy plan dojazdu